Универсални почистващи препарати


Универсалните препарати за почистване са често предпочитани – заемат по-малко място, вършат много работа и не се налага да помним кой флакон за какво точно се използва. Те се делят на две основни категории:

1. Абразивни почистващи препарати

Те се използват при натрупвания на замърсяване на едно място. Срещат се под формата на пудра или течност и съдържат специални съставки, както и твърди частици, които лесно се справят със силно замразени повърхности.
Сред абразивните съставки често са: парчета минерали, фина стоманена вълна, найлонови, медни или други метални частици.
Често в подобни препарати има и дезинфектиращи агенти като: борово масло, амониеви съединения или натриев хипохлорид.
Течните абразивни препарати са по-нежни за повърхностите в сравнение с пудрата.
При употребата на такива препарати е добре да внимавате, за да не нараните повърхността.

2. Неабразивни почистващи препарати

Неабразивните препарати също могат да бъдат под формата на течност или пудра. Много често могат да съществуват под формата на концентрат. Продават се като гелове и пяна в кутии, течност в спрей или в обикновени флакони.
Тези препарати често съдържат антибактериални елементи и такива за дезинфекция.
Неабразивните препарати са предназначени за почистване на големи повърхности – подове, стени, плочки, килими и др.
Основни съставки в такива препарати са повърхностно активни агенти. Често съдържат натриев карбонат, амоняк, борово масло и естествени разтворители като етанол или изопропол.
SuperMag
Снимка: Flickr