Аерозол против хлебарки Raid MAX 3 в 1 300 мл

този продукт Ви носи: 9 точки

Цена за 1 бр:

9.99 лв.

Не е наличен в момента

300 мл.

Описание на продукта
Област на приложение:

Препарат за борба с пълзящи насекоми /хлебарки, мравки, паяци, малки насекоми без крила, щурци и др./ в жилищни сгради и обекти с обществено предназначение, обекти за производство и търговия с храни, хотели и др.

Начин на употреба:

Убива за секунди хлебарките и техните яйца. Действието на РАЙД МАКС 3 в 1 продължава до 4 седмици. Препаратът е готов за употреба. Разклатете флакона преди употреба. Дръжте вертикално и пръскайте директно върху насекомите от разстояние около 1 метър.

За дълготраен ефект напръскайте върху повърхностите, по които преминават насекомите / около канализационни тръби, мивки и сифон, в отворите на дървени подове, шкафове, около врати и прозорци /. Не пръскайте във въздуха.

Разходна норма:

Приблизително 5 сек. на линеен метър. Количеството варира според типа на насекомите, които третирате. При необходимост повторете третирането при всяко миене. Проветрете помещението за 15 минути след всяко третиране. Проветрете помещението за 15 мин. след третиране.

Рискови фрази:

• Изключително запалим

• Дразни кожата.

• Силно токсичен за водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

• Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

Съвети за безопасност:

Да се пази далеч от достъп на деца.

Да се съхранява далеч от източници на запалване. Да не се пуши.

Да не се вдишва аерозола.

Да се избягва контакт с кожата.

При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

След контакт с кожата, тя веднага да се изплакне с вода.

Да се използва само на проветриви места.

Внимание:

Да се използва само по предназначение.

Флакон под налягане: да се предпазва от пряка слънчева светлина и да не се подлага на въздействие на температури, превишаващи 50 °С.

Да не се пробива или изгаря дори и след употреба.

Да не се пръска във въздуха, срещу хора или домашни любимци, открит пламък или оборудване, прибори за хранене и включени ел. уреди.

Отстранете или покрийте храни, кухненско оборудване и прибори за хранене.

Отстранете или покрийте терариуми, аквариуми и клетки за животни преди употреба.

Изключете въздушния филтър на аквариума при употреба.

Да се съхранява далеч от хранителни продукти, напитки и храна за животни.

Измийте ръцете си след употреба.

Съдържа циперметрин. Може да причини алергична реакция.


Подобни продукти
Loading
Препоръчани продукти