Био Гел за Пране Frosch Baby 21 пр. 1.5 л

този продукт Ви носи: 12 точки

Цена за 1 бр:

11.99 лв.

Не е наличен в момента

1.5 л.

Състав:

5-15% нейоногенни повърхностноактивни вещества, сапун, < 5% анионни повърхностноактивни вещества, ензими ( протеаза, амилаза, целулаза), парфюми. Допълнителни съставки: Chamomile extract

Описание на продукта
Frosch Baby Течен перилен препарат, който нежно и ефективно се грижи за изпирането на бебешките дрехи.

Предварително сортирайте бельото (например цвят, степен на замърсяване, тип на тъканта) и спазвайте указанията на етикетите на текстила. Упорити петна обработвайте предварително чрез директно нанасяне на перилния препарат. Перете при най- ниската възможна температура. Ако сте алергични към домашен прах винаги перете спалното бельо при 60°С. Увеличете температурата на пране до 60° С в случай на инфекциозни болести.

Хора с чувствителна или увредена кожа следва да избягват продължителен контакт с продукта.
Предизвиква сериозно дразнене на очите. Да се съхранява извън обсега на деца. При контакт с очите: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. При продължително дразнене на очите: потърсете медицински съвет/помощ. Предавайте само напълно празни опаковки в специализираните пунктове

Подобни продукти
Loading
Препоръчани продукти