Гел за Пране Super Concentrate Savex 2in1 Fresh 40 пр. 2.2 л

този продукт Ви носи: 14 точки

Цена за 1 бр:

13.99 лв.

Не е наличен в момента

2.2 л.

Състав:

Aqua Sodium Laureth Sulfate Dodecylbenzene Sulfonic acid Palm kernel fatty acids Etoxylated fatty alcohol EO7 Poliacrilates, sodium salt Alkyl dimethyl hydroxyethyl ammonium chloride Diethylenetriamine penta(methylene phosphonic acid) Parfum Sodium hydroxide Trisodium salt of methylglycinediacetic acid Sodium Chloride Styrene/Acrylates Copolymer Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone Amylase Cellulase

Описание на продукта
Аромат на пролетни цветя и ензимна система за борба с петната за чисто и уханно пране. Отстранява замърсяванията в тъканите и оставя дрехите чисти и свежи.

Течен перилен препарат за бели и цветни тъкани. Подходящ за автоматично и ръчно пране. Препоръчително е да не перете заедно бели и цветни дрехи. Продуктът не е подходящ за вълна и коприна.

Внимание! Причинява сериозно дразнене на очите. Причинява дразнене на кожата.

Да се съхранява извън обсега на деца. Използвайте предпазни ръкавици.

При контакт с кожата: Измийте обилно с вода и сапун
При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ.
При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/ помощ. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

Произход:

България
Препоръчани продукти