Дневник за личната хигиена на персонала Sigma

този продукт Ви носи: 4 точки

Цена за 1 бр:

3.59 лв.

Не е наличен в момента

Брой:

1 бр.

Описание на продукта
Подготвен с отвори за прошнуроване (при необходимост) и архивиране.

Препоръчани продукти