Универсален препарат против насекоми Baygon 400 мл

този продукт Ви носи: 6 точки

Цена за 1 бр:

6.39 лв.

Не е наличен в момента

400 мл.

Описание на продукта
Baygon е универсален аерозол със специална формула, който ефективно унищожава летящи и пълзящи насекоми в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и продажби на храни, обекти с обществено предназначение и други.
Начин на употреба: Разклатете добре флакона преди употреба. Затворете всички прозорци и врати. Пръска се във въздуха и местата, където насекомите се крият. Спазвайте разстояние най-малко 1 метър от всички повърхности. Напуснете третираните помещения и ги затворете в продължение на 15 минути. Проветрете добре в продължение на най-малко 2 часа, след което достъпът на хора и животни е разрешен.

ВНИМАНИЕ!
Флакон под налягане! Да не се излага на температури по-високи от 50º C! Да се пази от пряка слънчева светлина! Да се съблюдават правилата за безопасно приложение на препарата! Преди употреба да се прочете етикета! Да не се вдишва аерозола! Да се използва само на проветриви места! Да се избягва контакта с кожата и очите! Да не се пие, яде и пуши по време на работа! След приключване на работа ръцете да се измият обилно със сапун и вода! Да не се продупчва, смачква и запалва след изчерпване на съдържанието!

Препоръчани продукти