Защита при токов удар за телевизори Sono

този продукт Ви носи: 19 точки

Цена за 1 бр:

37.99 лв.

Не е наличен в момента

Брой:

1 бр.

Описание на продукта
Комбиниран пик предпазител за телевизор (TV) - защита за захранващата мрежа(230V) с филтър за смущения и повишен енергиен капацитет (1035J) + защита за антенния вход (кабелна и сателитна TV) Основното предназначение е да предпазва телевизорите от опасни отскоци на захранващото напрежение от ел. мрежата и от въздействие на мълнии, токови удари, електростатично електричество и др идващи от антенния кабел (коаксиалният кабел). Модулният принцип позволява да се комбинира и с други WP модули за защита с цел повишаване на сигурността на всички електроуреди.Препоръчани продукти